Koopprocedure

In dit deel van onze website willen wij u graag inzicht geven in de stappen welke te nemen zijn bij de aankoop van onroerend goed in Hongarije.

Uiteraard beginnen we met een bezoek aan Hongarije. Het beste is om met uw eigen ogen een gevoel krijgen van Hongarije en de streek waar uw (toekomstige) woning komt te staan. Wij organiseren een aantal bezichtigingen voor objecten naar uw keuze. Als u uw keuze heeft kunnen maken, dan wordt het koopproces ingezet.

Voorlopige koopcontract

De eerste stap is dat u een aanbetaling doet van 20% voor de aankoopprijs. Deze maakt u over op de rekening van de advocaat (soort derdenrekening). De advocaat doet hiervan de aanbetaling aan de verkoper. Deze aanbetaling wordt in de koopakte vastgelegd (Voorlopige koopcontract) en geeft u de zekerheid dat de verkoper aan u gaat leveren. Dit is een belangrijke stap, want zodra de verkoper namelijk de aanbetaling heeft geaccepteerd kan hij alleen nog van de verkoop afzien door u het dubbele van de aanbetaling terug te betalen. Met de aanbetaling geeft u natuurlijk ook zekerheid aan de verkoper. Mocht u namelijk van de koop afzien, dan bent u het bedrag kwijt.

U ontvangt een kopie van het voorlopige koopcontract, een vertaling en een uittrekstel van het kadaster. Bij het tekenen van dit contract kunnen wij u vertegenwoordigen.  Ontbindingsvoorwaarden zijn er verder niet. Iedere EU-inwoner kan zich ook in Hongarije vrij vestigen.

Als u een tanya koopt, een vroegere boerderij in het buitengebied, dan kan een Hongaar het recht van eerste koop hebben. Wordt zelden of eigenlijk nooit gebruik van gemaakt, maar de regel is wel dat het 60 dagen duurt voor een buitenlander de goedkeuring krijgt om zo een object te kopen. Na deze 60 dagen is er nog een kantoor van de wetgever (meestal kadaster) die kijkt of alles goed gegaan is en of een buitenlander dit wel mag kopen. Dat kan nog eens 60 dagen duren, dus alles bij elkaar 60 + 60+ nog wat dagen voor de post, het heen en weer sturen, maar vooral ook het passeren van alle procedures kan het zomaar een 4 – 9 maanden duren voor u kunt kopen. Let op, dit heeft niets te maken met de grens van 10.000 m2 buiten de bebouwde kom. Dat kan een buitenlander nooit kopen.

Definitieve koopcontract

Uiteraard moet bij het tekenen van het definitieve contract de betaling 100% in orde zijn. U kunt dit doen door vooraf het bedrag weer op de rekening van de advocaat te storten, maar u kunt het eindbedrag ook uiteindelijk contant meenemen. Belangrijk is dat het geld er is, want in Hongarije geldt het systeem van gelijk oversteken. "Hier is de sleutel en hier is het geld". De koopovereenkomst wordt getekend en hiermee is het gehele proces afgerond. U krijgt de sleutel en bent eigenaar!!

Vooraf is het object nog even geïnspecteerd voor wat betreft de opleverstaat. Is bijvoorbeeld het huis niet leeg, dan wordt een bedrag achtergehouden. Tenzij anders afgesproken worden de woning leeg opgeleverd. De oplevering is een mooi moment om ook de meterstanden te noteren en/of te fotograferen. Onze mensen gaan u bij het overschrijven helpen, maar handig om het zelf ook op te schrijven. Betreffende het leeg opleveren is het nog wel belangrijk om te weten dat in Hongarije eigenlijk altijd ook de keuken mee wordt genomen. Vooraf moet dus goed duidelijk zijn als deze moet blijven staan.

Nadat alle formaliteiten geregeld zijn en u de sleutel heeft ontvangen moet dan nog de overschrijving van water en elektriciteit geregeld worden. U gaat een bankrekening openen en sluit een verzekering. Uiteraard staan wij u hierbij terzijde. In sommige situarie door samen met u deze overschrijvingen te doen of een volmacht (opdracht) te geven om uit uw naam water en elektriciteit over te schrijven. Dat kan ook voor de verzekering. Voor het openen van een bankrekening gaat dat niet op. Daarvoor moet u persoonlijk aanwezig zijn.

De overschrijving van het object op uw naam wordt door de advocaat verder geregeld en na ongeveer 3 maanden ontvangt u de gewijzigde inschrijving.

Ondertekenen van het contract

Voor het ondertekenen van het koopcontract is het makkelijker (en leuker) om in Hongarije bij de advocaat aan tafel te ondertekenen. Omdat dat helaas niet altijd mogelijk is biedt Hongaars Huis de mogelijkheid om op afstand het contract te ondertekenen. Dit uiteraard binnen de wettelijk voorschriften, maar lekker makkelijk voor u. U kunt dus ondertekenen bij u thuis alsof u in Hongarije bent.

Betaalwijze

In Hongarije wordt nog veel gebruik gemaakt van contant geld en het is daarom ook helemaal niet vreemd om een woning cash te betalen. In West Europe wordt veel geld giraal overgemaakt en uiteraard kunt u dit ook doen en wel naar de rekening van onze advocaat. Hierbij dient u dan wel alle kosten voor uw rekening te nemen. Tot zover het gehele koopproces.

Belasting

Rest nog de overdrachtsbelasting. Het tarief hiervoor is  4% over de koopprijs van het object. Tot 1-1-2013 was er nog een extra stap tot huf 4.000.000, maar is toen één tarief van 4% geworden.

De aanslag ontvangt u via de Sigma, het officiële bureau van de Hongaarse overheid om de buitenlandse belasting te innen. U ontvangt deze aanslag 2-12 maanden na de datum van aankoop en u kunt deze gewoon via uw Nederlandse of Belgische bankrekening betalen (zelfs in Euro).